Jak prawidłowo oznakować posesję

sty 19 2020

Oznakowanie nieruchomości to obowiązek wynikający z ustawy. Często pojawia się wiele pytań dotyczących tej kwestii. Czy możemy ponieść konsekwencje za brak tabliczki? Kto ma obowiązek oznakowania? Gdzie umieścić tabliczkę? Czy wystarczy sam numer? Postaramy się rozwiać wątpliwości i na te i inne pytania odpowiedzieć poniżej.

 

Czy istnieje obowiązek oznakowania nieruchomości?

Tak, istnieje taki obowiązek, który regulowany jest przepisami prawnymi. Zgodnie z art. 47b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 o Prawie geodezyjnym i kartograficznym z poprawkami (Dz.U. nr 240 z 2005 poz 2027):

„właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty widniejące w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.”

Tabliczka powinna być umieszczona na ścianie frontowej budynku, a co w sytuacji gdy posesja znajduje się w głębi całej, ogrodzonej nieruchomości i zamocowanie jej na przedniej ścianie nie sprawi, że numer będzie widoczny z oddali? Zgodnie z ust. 4 tej samej ustawy, w takiej sytuacji tabliczkę znakującą należy umieścić również na ogrodzeniu.

 

Jak powinna wyglądać tabliczka?

Ust. 2 wyżej wymienionej ustawy reguluje tą kwestię wyraźnie.

„Na tabliczce, o której mowa w ust.1 oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.”

Ponadto – ust.3 powyższej ustawy mówi nam, że:

organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.”

A co w sytuacji jeśli posiadamy już tabliczkę, ale wyłącznie z numerem, bez nazwy miejscowości czy ulicy? Do 7 czerwca 2013 dozwolone było umieszczanie tablic tylko z numerem. Po zmianie przepisów każdy, kto miał takie oznaczenie musiał je wymienić. Właściciele tych nieruchomości mieli na to 3 lata. W tej chwili oznaczenie posesji powinno zawierać oprócz numeru nazwę miejscowości, ulicy czy placu. (Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. art. 34.)

 

Czy można ponieść konsekwencje za brak oznakowania nieruchomości?

Niestety, ale tak. Osoby odpowiedzialne za nieruchomości (tj. właściciel, dozorca lub jej użytkownik), które nie umieszczą tabliczki lub w nie zadbają o utrzymanie jej w należytym stanie, podlegają karze grzywny do 250 zł lub karze nagany. Tyczy się to również do zaniedbania obowiązku oświetlenia tabliczki. (Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń art. 64 ( Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz.275)).

Czyli oprócz umieszczenia odpowiedniej tabliczki należy o nią odpowiednio zadbać, gdyż możemy z tego tytułu ponieść konsekwencje. Nie chodzi tylko o oświetlenie, ale również o dopilnowanie by była odpowiednio widoczna, np. nie zarośnięta bluszczem lub by farba się nie złuszczyła do tego stopnia, że jej czytelność byłaby kiepska. Jeśli chodzi o oświetlenie to kwestia sporna, bo jeśli posiadamy oświetlenie w ogrodzie lub latarnia uliczna znajduje się na tyle blisko, że oświetla tablicę to to powinno wystarczyć.

Zgodne z przepisami oznakowanie nieruchomości nie tylko pozwoli nam uniknąć kary, ale również pomoże w zadbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców. O ile listonosz trafi do nas bez większych problemów, to często służby ratunkowe mają z tym problem. W sytuacji ratowania zdrowia czy życia każda sekunda się liczy. Dzięki prostej tabliczce za kilkadziesiąt złotych możemy im w tym pomóc i przyczynić się do uratowania czyjegoś życia. Zdecydowanie warto.

sty  19